Byen har fået to nye kanaler til events og info om Tranbjerg. Den digitale skærm v. Kirketorvet 10, kan bruges til at fortælle
om fremtidige events f.eks. Loppemarkeder, byfester og borgermøder foruden at være et udstillingsvindue for byens
fotografer. På hjemmesiden tranbjerg.aarhus.dk kan du følge med i hvad der sker på den digitale kalender.
Du kan desuden finde relevante info om f.eks. foreninger, beboerbladet mm.

Det er gratis og ganske nemt at få events, info mm. på hhv. skærmen og hjemmesiden.
Se herunder for hvordan du hurtigt kommer i gang.

På hjemmesiden kan du finde relevante info om byen og se byens digitale kalender.

Hvis du gerne vil have info eller dit event på kalenderen, så skriv en mail til kommunikation@mkb.aarhus.dk
Skriv "Tranbjerg-info" i emnefeltet. 

Du vil modtage en bruger i løbet af 24 timer.
Hvis du skriver i løbet af weekenden, så vil du modtage en bruger den efterfølgende mandag.

Du finder skærmen i byrummet v. Kirketorvet 10/ Bylivshuset. Skærmen har til formål at styrke den interne kommunikation i oplandsbyen.

Det er gratis at få sit event på skærmen. Her følger nogle retningslinjer og gode råd for annoncering på skærmen: 

Retningslinjer for annoncering:
Events skal understøtte byens brand
Spots må ikke indeholde stødende billeder eller tekst
Der må ikke være reklamer eller kommercielle budskaber på spots, men:
Der må reklameres for et arrangement i byen, hvor der skal betales entré
Der må henvises til billetsalg vedrørende et arrangement via en hjemmeside eller henvisning til et billetsalgssted
Der må bruges virksomhedsnavne, hvis det indgår i eventtitel, som f.eks. GF World Cup

Logoer fra sponsorer må figurere på spots med sekundær placering

Gode råd og retningslinjer
Send starttidspunkt og slut tidspunkt (dag + klokkeslæt)
Titel (En titel som er konkret og rammesætter eventet)
Brødtekst (ikke for langt), 200 - 300 bogstaver. Husk 'hvad, hvor, hvornår' og tag de vigtigste informationer med.
Billede min. 1280x720 pixel eller større.

Logo: Der er plads til et logo. Husk at sende det i formatet PNG (Transparant)

Send ovenstående til: kommunikation@mkb.aarhus.dk og skriv "Tranbjerg-info" i emnefeltet.

Dit slide vil i være på i løbet af max. 24 timer.
Hvis du sender i løbet af weekenden, så kommer det på den efterfølgende mandag.